NZOZ Centrum Medyczne Rodzina

Witamy w Centrum Medycznym „Rodzina” – Twoim partnerem w zdrowiu!

NZOZ Centrum Medyczne
Rodzina

Zapraszamy do Centrum Medycyny Rodzinnej, gdzie troszczymy się o zdrowie całej Twojej rodziny. Nasz zespół doświadczonych lekarzy i personelu medycznego jest gotowy zapewnić Ci kompleksową opiekę na każdym etapie życia.

Rejestracja

(85) 661 71 55

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek

08.00 -18.00

Sobota – niedziela

nieczynne

Nasz Zespół

Doświadczeni Lekarze
i Pracownicy Medyczni

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Każdy członek naszego personelu jest zaangażowany w zapewnienie najlepszej opieki dla naszych pacjentów.

Nasz personel:

Nasza Misja

Zapewnienie kompleksowej, wysokiej jakości opieki medycznej.

W Centrum Medycyny Rodzinnej kładziemy nacisk na holistyczne podejście do zdrowia, skupiając się nie tylko na leczeniu chorób, ale także na profilaktyce, edukacji zdrowotnej oraz wsparciu psychicznym pacjentów.

Dlaczego Wybrać Nasze Centrum Medyczne?

Usługi

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna – czy wszystko o niej wiesz?

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to przede wszystkim Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który działa w ramach publicznej ochrony zdrowia na podstawie umowy z NFZ.
 • Jeśli Twoja choroba uniemożliwia Ci dotarcie do przychodni, możesz zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej.
 • POZ obejmuje także świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane dzieciom i młodzieży.

Zespół podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz POZ

Pielęgniarka POZ

Położna POZ

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego sami wybieramy swojego  lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarkę i położną środowiskową. Jak to zrobić?

Deklaracja 
wyboru

Aby korzystać z opieki lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), musisz ich wybrać. W tym celu złóż pisemną deklarację wyboru. Możesz to zrobić:

Najlepiej, jeśli cała rodzina korzysta z tej samej praktyki lub przychodni POZ. Dzięki temu specjaliści tam pracujący będą mieli więcej informacji o całej rodzinie, co w przypadku niektórych chorób ułatwi leczenie i diagnozowanie.

Pobierz deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej (WZORY DEKLARACJI na końcu rozporządzenia).

Zmiana 
świadczeniodawcy

Masz prawo dwa razy w roku kalendarzowym bezpłatnie i bez podania powodu zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Dodatkowa darmowa zmiana jest również możliwa w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania
 • zaprzestania pracy przez wybranego wcześniej świadczeniodawcę
 • zamknięcia wybranej przychodni
 • ukończenia 18 lat
 • innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

Za każdą kolejną zmianę lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ zapłacisz 80 zł.

Jeśli świadczeniobiorcą jest osoba niesamodzielna lub całkowicie ubezwłasnowolniona, deklarację w jej imieniu wypełnia opiekun. Wtedy podpisany przez pacjenta wniosek w formie papierowej należy zanieść do wybranej placówki POZ. Jeśli nie może on pisać, warto ustalić tryb potwierdzenia jego woli z osobą zarządzającą placówką.

Deklarację można też wypełnić przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Informacje, jak uzyskać dostęp do IKP swojego podopiecznego, znajdziesz w artykule Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dla opiekuna.

Pomoc na 
wyjeździe

Jeśli jesteś np. na wakacjach lub w delegacji, to w miejscu swojego pobytu możesz skorzystać z porady dowolnego lekarza POZ w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz wybrać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę i położną POZ

Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę wnosisz opłatę.

Nie zapłacisz za kolejną zmianę lekarza, jeśli będzie ona związana:

 • ze zmianą Twojego miejsca zamieszkania
 • zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której do tej pory się leczyłeś
 • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas się leczyłeś
 • ukończeniem przez Ciebie lub Twoje dziecko 18 lat.

Przeczytaj, co może dla Ciebie zrobić:

Żeby wybrać swojego lekarza POZ, położną POZ, pielęgniarkę POZ, należy:

 • zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta

Dowiedz się, jak się zalogować na IKP

 • wejść w „Moje konto”
 • na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”, znaleźć właściwą pozycję i kliknąć „Wypełnij deklarację”
 • po wybraniu placówki/przychodni trzeba wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną i zatwierdzić.

Podobnie postępujemy, jeśli wybieramy za kogoś, czyli dziecko lub osobę, która nas upoważniła do działań na jej Internetowym Koncie Pacjenta. Tylko po drodze musimy przejść przez „Uprawnienia”, jak zawsze, gdy przechodzimy do konta podopiecznego.

Informacja o Twojej decyzji zostanie przekazana do przychodni.

Skąd będziesz wiedzieć, że przychodnia zobaczyła twój wybór i wpisała go w dokumentację?

Na Internetowym Koncie Pacjenta będzie informacja, którego lekarza lub pielęgniarkę wybrałeś/aś.

Ile czasu ma przychodnia na zaakceptowanie Twojego wyboru?

Zmiana powinna nastąpić w ciągu 7 najbliższych dni, jednak to zależy od trybu pracy przychodni. W praktyce zdarza się, że przychodnia akceptuje zmiany i wprowadza nowy wybór do systemu do 3 tygodni.

Co masz zrobić, jeśli Twój wybór nie został zaakceptowany przez przychodnię i nie masz wybranego przez Ciebie medyka na IKP?

W takim wypadku należy skontaktować się bezpośrednio z przychodnią. Być może np. wybrany przez Ciebie lekarz jest na zwolnieniu lekarskim, choć jako pracownik jest widoczny w systemie, albo ma już przypisywanych tylu pacjentów, że nie może przyjąć kolejnego.

W czasie epidemii rekomendujemy, by zajrzeć na stronę przychodni, sprawdzić, jaki jest numer telefonu, a może jest możliwość kontaktu mailem lub przez czat, i z takiej drogi skorzystać, a nie iść do placówki.

Moja e-deklaracja została „odrzucona”. Gdzie w IKP mogę sprawdzić powód odrzucenia?

Po złożeniu elektronicznej deklaracji do POZ w podsekcji „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)” należy znaleźć odpowiednią pozycję i kliknąć „Zobacz deklaracje”. Pojawi się wówczas lista złożonych deklaracji wraz z informacją, na jakim etapie znajduje się deklaracja.

Odrzucenie deklaracji może również nastąpić automatycznie, jeżeli w ciągu 7 dni placówka jej nie podejmie z systemu. Wówczas pacjent otrzyma odpowiednią informację o braku rozpatrzenia deklaracji. W celu uzyskania informacji o powodzie braku rozpatrzenia należy skontaktować się bezpośrednio z placówką, do której została złożona deklaracja.

Placówka odrzuciła moją e-deklaracja, podając powód „przekroczony limit e-deklaracji”, co to oznacza?

Dwa razy w roku można dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ bezpłatnie. Jeśli robisz to po raz trzeci, skontaktuj się bezpośrednio z przychodnią.

Kiedy i jak mogę anulować wysłaną e-deklarację?

Na Internetowym Koncie Pacjenta, dopóki deklaracja nie zostanie zaakceptowana.

Czy odrzucona e-deklaracja wchodzi w limit bezpłatnych zmian lekarza/pielęgniarki w ciągu roku?

Nie, skoro nie doszła do skutku.

Placówka, do której chcę się zapisać, nie znajduje się na liście wyboru. Co mam zrobić?

Prawdopodobnie oznacza to, że placówka nie ma umowy z NFZ, a więc nie realizuje zadań podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia.

Złożyłem deklarację papierową, dlaczego na IKP widać stare informacje?

Dopóki przychodnia nie sprawozda Twojego wyboru do NFZ, na twoim Internetowym Koncie Pacjenta będą stare informacje o wyborze.

Lekarz rodzinny to nazwa specjalizacji (specjalista medycyny rodzinnej) określającej wykształcenie danego lekarza. Termin „lekarz POZ” to określenie pełnionej funkcji w systemie ochrony zdrowia.

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej może być:

 • specjalista medycyny rodzinnej
 • specjalista chorób wewnętrznych (internista)
 • specjalista pediatrii (w przypadku dzieci)
 • lekarz bez specjalizacji - posiadający uprawnienia do udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zadaniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest ocena stanu zdrowia na podstawie przeprowadzonego wywiadu i obserwacji pacjenta, uzupełniona odpowiednimi badaniami w razie potrzeby.

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. Leczy choroby i udziela porad.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej m.in.:

 • ustala leczenie farmakologiczne i monitoruje je
 • ustala i wykonuje zabiegi medyczne
 • wystawia recepty i zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • wystawia zwolnienia lekarskie
 • zajmuje się profilaktyką chorób, w tym wieku rozwojowego
 • kieruje na obowiązkowe szczepienia ochronne i okresowe badania kontrolne
 • ocenia stan zdrowia w ramach badań bilansowych
 • kieruje na diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową i nieobrazową (EKG, RTG, USG), w tym również na test w kierunku COVID-19
 • interpretuje wyniki badań i konsultacji wykonane w innych placówkach medycznych
 • kieruje na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne
 • kieruje do lekarzy specjalistów, dietetyków lub szpitala
 • kieruje do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 • kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • kieruje na zabiegi fizjoterapeutyczne
 • kwalifikuje do transportu sanitarnego
 • wystawia zlecenia na transport sanitarny i na świadczenia pielęgniarki POZ oraz zaświadczenia i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta
 • realizuje programy zdrowotne i profilaktyczne
 • wystawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (zwaną Kartą DILO).

Lekarz zbada Cię, a jeżeli po ocenie stanu Twojego zdrowia uzna, że dolegliwości wymagają pogłębionej diagnostyki lub specjalistycznego leczenia, skieruje Cię na dalsze badania, a w razie konieczności do szpitala. O potrzebie wykonania dodatkowych badań zawsze decyduje lekarz na podstawie badania fizykalnego oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Badania są wykonywane w laboratorium lub pracowni, z którymi placówka POZ ma podpisaną umowę.

Lista badań:

 1. Badania hematologiczne:
  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  • stężenie transferryny
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • trójglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • amylaza
  • kinaza keratynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 3. Badania moczu:
  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy.
 4. Badania kału:
  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.
 5. Badania układu krzepnięcia:
  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen.
 6. Badania mikrobiologiczne:
  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
  • test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS)
 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  • USG tarczycy i przytarczyc
  • USG ślinianek
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
  • USG obwodowych węzłów chłonnych.
 9. Zdjęcia radiologiczne:
  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kostne:
   • w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy – w projekcji AP i bocznej
   • zdjęcie czaszki
   • zdjęcie zatok
   • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 10. Budżet powierzony diagnostyczny
  • ferrytyna
  • witamina B12
  • kwas foliowy
  • anty CCP
  • CRP szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. roku życia)
  • przeciwciała anty-HCV
  • antygen H. pylori w kale - test kasetkowy
  • antygen H. pylori w kale - test laboratoryjny
  • strep-test.
 11. Budżet powierzony opieki koordynowanej
  • BNP (NT-pro-BNP
  • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
  • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
  • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
  • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
  • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
  • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
  • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
  • USG Doppler tętnic szyjnych
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  • ECHO serca przezklatkowe
  • spirometria
  • spirometria z próbą rozkurczową
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana  (u dorosłych) co najmniej 3 procedur.

Ważne! Lekarz POZ może wystawić skierowanie na:

 • gastroskopię 
 • kolonoskopię
 • tomografię komputerowa płuc, w ramach tzw. diagnostyki pogłębionej. Wymagane jest wcześniejsze wykonanie RTG klatki piersiowej.

Źródło: www.nfz.gov.pl